III Bieg Górski o Złotą Paproć Prezesa Firmy JONIEC®

2019-07-04

27 lipca 2019 r. (sobota) w Tymbarku wystartuje kolejna edycja Biegu Górskiego o Złotą Paproć Prezesa Firmy JONIEC®.

Już po raz trzeci Firma JONIEC® organizuje imprezę sportową, podczas której gorąco zachęca wszystkich do biegania, jako fantastycznej formy spędzania wolnego czasu oraz promuje malownicze tereny Beskidu Wyspowego. Najwyższym punktem trasy pozostaje niezmiennie szczyt góry Paproć (643 m n.p.m.), pozostała część trasy biegnie po malowniczych szlakach turystycznych, drogach polnych oraz kamienistych odcinkach. W biegu mogą brać udział amatorzy oraz zawodowcy. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, świetna zabawa gwarantowana. Mnóstwo dodatkowych atrakcji dla całych rodzin, super nagrody oraz pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.

REGULAMIN BIEGU:

1. Organizator:

Firma PUH „JONIEC ” Mieczysław Joniec

Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej

2. Patronat Honorowy:

Wójt Gminy Tymbark - Paweł Ptaszek

3. Cel organizowanej imprezy:

Popularyzacja regionu

Propagowanie zdrowego trybu życia i rekreacji z psem

4. Termin zawodów:

27.07.2019, sobota około godz. 15.00 start pierwszej grupy.

5. Limit zawodników :

300 osób

6. Trasa zawodów:

Start przy bramie towarowej Maspex w Tymbarku - szczyt Paproci – meta przy bramie towarowej Maspex w Tymbarku. Trasa przebiega po szlakach turystycznych, drogach polnych, kamienistych i asfaltowych.

7. Długość trasy:

około 7 km dla 1 okrążenia

8. Baza i biuro zawodów:

Hala sportowa w Tymbarku

9. Klasyfikacja:

a) W kategoriach K i M  - 1 okrążenie ( ok.7km)     

M1, K1   16-29 lat (ur. 2003-1990)

M2, K2   30-39 lat (ur. 1989-1980)

M3, K3   40-49 lat (ur. 1979-1970)

M4, K4   50-59 lat (ur. 1969-1960)

M5, K5   60 lat i więcej (ur. 1959 i starsi/sze)

b) Kategoria „Bieg z pieskiem” - 1 okrążenie (ok.7km)

Kobiety i mężczyźni: OPEN (od 16 lat, ur. 2003)

c) Kategoria Extreme  bieg główny -  3 okrążenia  (ok. 21 km półmaraton)

Extreme – Open Kobiet powyżej 18 lat (2001 i starsi)

Extreme – Open Mężczyzn powyżej 18 lat (2001 i starsi)

10.  Harmonogram:

Godz. 12.30 - 14.30 -weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i chipów

Godz. 14.30 - 15.00 – przygotowania do startu

Godz. 15.00 - 15.15 – starty

Godz. 18.00 – zamknięcie biegów

Godz. 18.00 - 18.30 - podsumowanie i dekoracja

Godz. 18.30 - losowanie dodatkowych nagród

Godz. 18.30 – zamknięcie depozytów

11. Nagrody:

Organizator przewiduje dla wszystkich zawodników pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe lub finansowe za

1,2 i 3 miejsce a także nagrody specjalne:

a) najstarszy zawodnik/zawodniczka

b) nagroda Fair Play

12. Organizator zapewnia:

a) oznaczenie i zabezpieczenie trasy

b) punkt wodny i regeneracyjny na szczycie Paproci

c) posiłek regeneracyjny i napoje w biurze zawodów

d) profesjonalny pomiar czasowy i ratowników medycznych

e) umywalnie i toalety w  Biurze Zawodów w hali sportowej

f) wodę dla piesków w biurze zawodów i na szczycie Paproci

13. Termin i miejsce zgłoszeń:

Obowiązuje zgłoszenie elektroniczne przez stronę: www.pifsport.pl, termin zgłoszeń upływa 25.07.2019

Ilość zawodników ograniczona, organizator zastrzega otworzenie drugiej dodatkowej rejestracji w sobotę 27.07.2019 w biurze zawodów w godz. od 12.30 do 14.30. do wyczerpania limitu 300 uczestników we wszystkich biegach łącznie.

14. Opłaty:

Pakiet startowy wynosi:

- 30 zł przy rejestracji elektronicznej / e-card na stronie biegu lub wpłata na konto podane przez organizatora

  Beskidzko - Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej

  BS Limanowa nr. 83 8804 0000 0070 0020 3900 0001 (z dopiskiem imię i nazwisko oraz miejscowość/Klub)

- 50 zł  w dniu zawodów

- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

15. Postanowienia do kat. „Bieg z pieskiem”

- Odpowiedzialność za zachowanie psa bierze uczestnik zawodów

- Jeden zawodnik może biec z maksymalnie jednym psem

- Zwierzęta biorące udział w zawodach  biegowych podczas całego biegu muszą  być  prowadzone  przez  zawodnika  na  smyczy,  smycz  nie  powinna przekraczać długości 2 metrów,  zawodnicy których  zwierzęta nie będą posiadały smyczy nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach, a opłata startowa nie będzie zwracana.

- Każde zwierzę biorące udział w zawodach musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami.

- Za stan zdrowia oraz  aktualność  szczepień zwierzęcia odpowiada uczestnik zgłoszony  jako zawodnik podczas elektronicznej rejestracji

- Nie jest dopuszczalne uczestnictwo zawodnika w zawodach z psem rasy zaliczanej do ras agresywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z   dnia   28   kwietnia   2003 r.  W   przypadku   zaistnienia   takiej   sytuacji   zawodnik   zostaje zdyskwalifikowany a opłata startowa nie będzie zwracana.

16. Postanowienia końcowe:

- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu

- Organizator zastrzega sobie zmianę trasy w przypadku nieprzewidzianych okoliczności wpływających na bezpieczne przeprowadzenie zawodów

- Trasa będzie w kilku miejscach prowadziła drogą asfaltową. Każdy uczestnik biorący udział w  tej imprezie na odcinku trasy przebiegającym po drodze publicznej jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego dotyczących osób pieszych.

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz nie ubezpiecza zawodników

- Do weryfikacji zawodnika w biurze zawodów wymagany jest dowód osobisty

- Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą zostać dopuszczeni do startu po uprzednim kontakcie z

 organizatorem i przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (lub prawnego opiekuna)

- Podczas biegu numer startowy musi być przypięty do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej. Osoby

 biegnące bez numerów startowych będą usuwane z trasy przez służby porządkowe organizatora

- Zawodnik, który rezygnuje z biegu przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jest zobowiązany do kontaktu z

 organizatorem

- Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- W dniu biegu w godzinach 12.30 do 18.30 będzie czynny depozyt, organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie, wydawanie depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie  numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inna osobę.

- Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

- Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne

- Uczestnik po zakończeniu biegu lub jego nie ukończenia zobowiązany jest do zwrotu chipa do obsługi zawodów

- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora a także

 wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy

- Zawodnicy są zobowiązani do poszanowania przyrody, śmieci należy zostawiać w Punktach Kontrolnych

- Zawodnicy mają obowiązek podporządkować się wszelkim poleceniom do służb porządkowych oraz organizatora

- Organizator zaleca posiadanie telefonu komórkowego przez zawodnika w trakcie biegu.

17. Kontakty:

Kierownik zawodów – Katarzyna Warecka; tel. 604 524 069

Główny Sędzia –  Feliks Piwowar; tel.  608 206 220

lub e-mail: joniec@joniec.pl

Tymbark dnia 17.05.2019

Zapisy oraz Regulamin Biegu: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/780

Przeczytaj również:

I Runda Mistrzostw Świata Super Enduro 2020 znów w Krakowie.

Po sukcesie krakowskich Mistrzostw Świata w 3 ostatnich latach, najlepsi zawodnicy tej dyscypliny znów przyjadą do Krakowa zainaugurować kolejny sezon....
18-10-2019

Emil Juszczak Mistrzem Polski Super Enduro 2019!

Zawodnik JONIEC TEAM po raz trzeci z rzędu wywalczył tytuł Mistrza Polski....
27-08-2019

27 lipca 2019 r. odbyła się III edycja Biegu Górskiego o Złotą Paproć Prezesa Firmy JONIEC®

Do Tymbarku zjechali biegacze z całej Polski, zarówno amatorzy jak i zawodowcy, aby zmierzyć się z malowniczą trasą na Górę Paproć....
01-08-2019