Regulamin Super Enduro 2013

2013-03-03

Zapraszamy zawodników zainteresowanych startem w tegorocznych zawodach Super Enduro

 

 

 

 

 

 

 

 Polski Związek Motorowy

Główna Komisja Sportu Motocyklowego

Regulamin
SuperEnduro
2013 2
 

Wyrazy zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają zmienione zapisy wprowadzone w porównaniu do roku poprzedniego.

WSTĘP

Klub organizujący zawody i zawodnicy biorący w nich udział zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania i respektowania przepisów i zasad zawartych w niżej wymienionych regulaminach:

 Regulamin Sportu Motocyklowego,

 Zasady rozgrywek SuperEnduro,

 Regulamin Techniczny – MotoCross, enduro,

 Kodeks Ochrony Środowiska,

 Regulamin Medyczny,

 Regulamin Uzupełniający Zawodów,

 Komunikaty uzupełniające,

 

oraz stosowania jednolitych druków dotyczących zawodów wg załączonych wzorów.

1. RANGA ZAWODÓW I KLASY

 

W sezonie 2013 odbędzie się pięć rund o Mistrzostwo i Puchar Polski zgodnie z kalendarzem centralnym w następujących klasach:

Mistrzostwa Polski Open Zawodnicy z licencją A [motocross/enduro/cross country lub trial). Minimalny wiek 16 lat.

Mistrzostwa Polski Junior Zawodnicy z licencją A [motocross/enduro/trial) na motocyklach o pojemności silnika: 2-suwowego do 144ccm oraz 4-suwowego do 250ccm – minimalny wiek 16 lat, maksymalny 21 lat [którzy do końca sezonu 2013 nie skończą 22 lat). 3

 

Puchar Polski Open B Zawodnicy z licencją B [motocross, enduro lub trial) – minimalny wiek 16 lat.

Puchar Polski Open C Zawodnicy z licencja C, minimalny wiek 16 lat.

Do punktacji o Mistrzostwo Polski klasy Open liczone jest 12 najlepszych wyników [finałów) zawodnika w sezonie, w Mistrzostwach Polski klasy Junior i klasach Pucharu Polski 8. W przypadku takiej samej liczby punktów w klasyfikacji, o miejscu stanowią lepsze miejsca w poszczególnych wyścigach, a w dalszej kolejności lepsze miejsce w ostatniej rundzie. Najlepszych szesnastu zawodników z klas Pucharu Polski ma prawo startu w wyścigach uzupełniających podczas eliminacji Mistrzostw Świata w Super Enduro organizowanej w Polsce. Rozdanie nagród dla zawodników Pucharu Polski nastąpi w trakcie Mistrzostw Świata.

Zawodnicy zagraniczni zgłoszeni do zawodów muszą przedstawić licencję FIM Europe [UEM], FIM lub międzynarodową z zezwoleniem na start wydanym przez swoją narodową federację. Zagraniczni zawodnicy mają prawo startu jedynie w klasach Mistrzostw Polski.

2. ORGANIZATOR

 

Właścicielem rozgrywek jest Polski Związek Motorowy natomiast promotorem wykonawczym jest Łódzki Klub Motorowy. Organizatorami poszczególnych rund Mistrzostw i Pucharu Polski są kluby, które zgłosiły chęć organizacji zawodów, są członkami PZM i posiadają aktualną licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie motocyklowym.

3. NUMERY STARTOWE

 

Zawodnicy mają obowiązek posiadać własne numery startowe. Można dokonywać rezerwacji numerów na stronie motoresults.pl. Numery od 1 do 10 zarezerwowane są dla zawodników którzy zajęli miejsca 1 – 10 w klasyfikacji poprzedniego sezonu w poszczególnych z klas. Wybrany numer startowy w Super Enduro obowiązuje zawodnika przez cały sezon. Numery muszą być umieszczone: Jeden z przodu i dwa z boku motocykla spełniający normy RSM. Numer na koszulce zawodnika musi być taki sam jak na motocyklu. Przestrzeń 40x150mm, w górnej części tablicy jest zarezerwowana dla organizatora lub do 4

 

wykorzystania przez oficjalnego sponsora imprezy. Kolory tła i numerów startowych obowiązujące w sezonie 2013 dla rozgrywek Super Enduro to:

Mistrzostwa Polski OPEN: Tło CZERWONE, cyfry BIAŁE lub CZARNE

Mistrzostwa Polski Junior: Tło ZIELONE, cyfry BIAŁE

Puchar Polski OPEN: Tło ŻÓŁTE, cyfry CZARNE

Puchar Polski C: ło CZARNE, cyfry BIAŁE.

4. ZGŁOSZENIA
 

Termin zgłoszenia do zawodów kończy się na 15 dni przed wyznaczonym terminem zawodów. W przypadku zgłoszenia w późniejszym terminie, informacje o zawodniku nie będą umieszczone w informatorze imprezy ani materiałach reklamowych. W przypadku zgłoszenia się do zawodów a nie wystartowaniu opłata wpisowego pozostaje na rzecz organizatora [nie dotyczy sytuacji w której zawodnik przed zawodami przedstawi zwolnienie lekarskie).

Zgłoszenia wraz z kserokopią wpłaty wpisowego muszą być przesłane na druku obowiązującym dla zawodów Mistrzostw i Pucharu Polski w Super Enduro. Wpisowe do zawodów dla wszystkich klas wynosi 110zł [zawiera opłatę za pomiar czasu - transponder).

5. POJAZDY
 

Do startu będą dopuszczone motocykle czyste, które zostały odebrane przez Komisję Techniczną. Zawodnik może przedstawić do odbioru technicznego tylko jeden motocykl. Wyposażenie motocykla musi być zgodne z wymogami obowiązującymi w regulaminach technicznych RSM dla motocrossu lub enduro. Minimalna waga motocykla musi wynosić 85kg. Motocykle muszą być wyposażone w opony Enduro lub Motocross. Zabrania się rasowania opon poprzez nacinanie, stosowanie środków chemicznych, podgrzewanie itp. Opony z kolcami, klamrami, łańcuchami lub urządzeniem antypoślizgowy są zabronione. W przypadku motocykli enduro nie jest wymagane posiadanie sprawnego oświetlenia i osprzętu wymaganego przepisami prawa o ruchu drogowym.

Głośność układów wydechowych pojazdów mierzone wg. metody 2m zgodnie z Regulaminem Technicznym Motocross. Zawodnik, którego motocykl po zakończeniu wyścigu będzie przekraczał poziom hałasu 115 +2 dB/A będzie ukarany dodaniem jednej minuty do czasu uzyskanego przez niego w tym wyścigu. Pojazd który nie 5

 

odpowiada normom głośności, może być kilkakrotnie przedstawiony do kontroli przed wyścigiem.

6. TRASA
 

Trasa wyścigu musi być o taśmowana na całej długości. Zabudowana musi być na 80% jej długości z naturalnych materiałów [ziemia, piasek, kamienie, itp.) Długość trasy wynosi minimum 300m a maksymalnie 700m. Zalecana szerokość trasy wynosi 4 metry. Minimalna szerokość linii startu wynosi 6 metrów. Zalecana długość prostej po starcie wynosi od 30 do 80m. Odcinki trasy o szerokości mniejszej niż 2 metry nie mogą stanowić więcej niż 20% długości tej trasy. Trasa musi być wyznaczona tak, aby nie miała żadnych nagłych zwężeń. Szerokość trasy na lądowaniu po skoku musi być szersza od najazdu o minimum 1 metr. Szerokość strefy neutralnej między trasą a publicznością wynosi minimum 1 metr i musi pozostać na całej długości trasy. Wolna przestrzeń w pionie między trasą a konstrukcją [halą, stadionem, parkingiem, itp.) musi wynosić co najmniej 3 metry. Różne przeszkody [kamienie, pnie drzew, fragmenty wody, itp.) wzdłuż całej długości trasy muszą być układane w sposób bezpieczny dla zawodników i kibiców. Przeszkody sztuczne czy materiały muszą być przedłożone do zatwierdzenia przez sędziego głównego zawodów. Minimalna odległość ok. jednego metra musi być zachowana między poszczególnymi sekcjami trasy. Jeżeli odległości nie można zachować z powodu ograniczenia miejsca należy sekcję [trasę) rozdzielić balotami słomy, waty lub innym materiałem absorbującym energię. Do sprawdzenia trasy, skoków czy przeszkody można wykorzystać znanego zawodnika. Powierzchnia po starcie do pierwszego zakrętu może mieć niewielkie przeszkody o maksymalnej wysokości 0.5 metra. Utworzenie strefy błoto jest dozwolone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej szerokości sekcji, obecności osób funkcyjnych i utrzymania przejezdności tej sekcji do końca zawodów.

Bezpieczeństwo zawodników, widzów i sędziów musi mieć najwyższy priorytet przy konstruowaniu trasy.

Przed rozpoczęciem zawodów Dyrektor Zawodów, kierownik trasy i lekarz zawodów ustala plan ewakuacji osób poszkodowanych/plan trasy i drogę dojazdową do szpitala. W paddocku oraz strefie napraw Organizator musi zapewnić gaśnicę [min. 2kg). Kontakt pomiędzy kierownictwem zawodów, służbami funkcyjnymi na trasie i obsługą medyczną odbywa się za pośrednictwem radiotelefonów. Odbioru trasy 6

 

dokonuje Sędzia Główny zawodów wraz z wybranym zawodnikiem w dniu rozpoczęcia zawodów.

7. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 

Dwa pojazdy: Jeden typu B i jeden typu C wraz z wyposażeniem i obsługą. Niezależna obsługa medyczna musi być przypisana do obsługi widzów. Lekarz zawodów może podjąć decyzje o zwiększeniu zabezpieczenia medycznego.

8. STREFA NAPRAW I ZASADY OBSŁUGI

 

Organizator, w okolicy linii start/meta, wyznacza obszar obsługi pojazdów w czasie wyścigu [strefie napraw). Wielkość tego obszaru powinna być taka, aby zabezpieczyć wystarczającą ilość stanowisk [min. 2 metry na 9 metrów) serwisowych. Pojazd startujący w wyścigu może wjechać do strefy napraw tylko oznakowanym wjazdem i opuścić go wyznaczonym wyjazdem.

Organizator wyznacza strefę treningową w pobliżu parku maszyn. Miejsce to musi być zabezpieczone przed przypadkowym wejściem osób trzecich i ma być wyznaczony kierunek jazdy jak również należy umieścić przynajmniej jeden element przeszkód [np. kłodę drewna, oponę itp.).

Tankowanie motocykli może odbywać się tylko przy zgaszonym silniku. Pod motocyklem musi znajdować się chłonna mata ekologiczna.

W strefie napraw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używanie otwartego ognia przez wszystkie osoby tam przebywające. Każdy zawodnik może mieć jednego mechanika w strefie napraw.

Organizator powinien wydawać identyfikatory dla zawodników, mechaników, sędziów i obsługi imprezy w celu identyfikacji osób.

W strefie napraw zawodnik i mechanik mogą dokonać:

 wymiany każdej części oprócz ramy,

 wymiany opon,

 wymiany i uzupełnienia płynów,

 uzupełnienia paliwa,

 oczyszczenia pojazdu z błota na plastikach oraz chłodnicy

 

Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn musza odbywać sie po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty 7

 

ekologicznej zawodnik ukarany zostanie kara pieniężną w wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary, zawodnik taki zostanie wykluczony z zawodów. Zawodnik zobowiązany jest do utrzymania porządku w strefie napraw. Organizator uniemożliwia wejście do niej osobom postronnym.

Organizator zapewnia odpowiednie pojemniki na odpady do segregacji:

 Pojemnik na zużyty olej i płyny eksploatacyjne

 Pojemnik na tworzywa sztuczne

 Pojemnik na papier

 Pojemnik na szkło

 Pojemnik na odpady inne

 Miejsce na zużyte opony

 

9. ZASADY ROZGRYWEK

 

Rozgrywki Super Enduro polegają na przejechaniu określonego dystansu po wytyczonej trasie ze całkowicie zamkniętym o długości od 300 m do 700 m. Czas jednego wyścigu nie dłuższy niż 10 min. Na trasie musi znajdować się min. 12 przeszkód w odległościach minimalnych 5 metrów od siebie, na zalecanej szerokości ok. 4 metry.

Wszystkie treningi odbywają się z pomiarem czasu. Czas przejazdu jednego okrążenia podczas treningu decyduje o kolejności startu do wyścigu kwalifikacyjnego. W przypadku większej ilości zgłoszonych niż 16 zawodników w danej klasie, można zorganizować dwa wyścigi kwalifikacyjne dla klasy. Zawodnik z najlepszym czasem w treningach będzie pierwszym zawodnikiem zakwalifikowanym do 1 wyścigu kwalifikacyjnego, zawodnik z drugim najlepszym czasem będzie pierwszym zakwalifikowanym do 2 wyścigu kwalifikacyjnego, zawodnik z trzecim czasem będzie drugim zakwalifikowanym w 1 wyścigu kwalifikacyjnym, zawodnik z czwartym czasem będzie drugim zawodnikiem w 2 wyścigu kwalifikacyjnym i tak dalej.

Do wyścigów finałowych wchodzi 16 zawodników wg. najlepszych czasów uzyskanych podczas wyścigów kwalifikacyjnych. Czas przejazdu najlepszego okrążenia osiągnięty w wyścigach kwalifikacyjnych określa pozycję startową w wyścigach finałowych.

Podczas każdej rundy rozegrane zostaną trzy wyścigi finałowe w klasie Mistrzostwa Polski OPEN oraz dwa w pozostałych klasach tj. Mistrzostwa Polski 8

 

JUNIOR, Puchar Polski OPEN oraz Puchar Polski C. Suma zdobytych punktów stanowi o zwycięstwie w danej rundzie. W przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu stanowi lepsze miejsce w ostatnim finale danej klasy.

Przerwa między treningami lub wyścigami w danej klasie musi wynosić przynajmniej 35 minut. Do wyścigów finałowych dopuszczonych jest maksymalnie 16 zawodników w klasie wyłonionych podczas kwalifikacji. Najlepszych 14 zawodników zdobywa punkty według schematu:

1 miejsce 20 pkt

2 miejsce 17pkt

3 miejsce 14pkt

4 miejsce 11pkt

5 miejsce 10pkt

6 miejsc 9pkt

7 miejsce 8pkt

8 miejsce 7pkt

9 miejsce 6pkt

10 miejsce 5pkt

11 miejsce 4pkt

12 miejsce 3pkt

13 miejsce 2pkt

14 miejsce 1pkt

Dopuszczony jest start z dwóch lub więcej rzędów. Zawodnik dokonuje wyboru miejsca wjeżdżając na maszynę startową w kolejności według osiągniętego czasu najlepszego okrążenia.

Zajętego raz miejsca zawodnik nie można zmieniać. W drugim wyścigu finałowym start następuje w odwrotnej kolejności natomiast w 3 wyścigu finałowym Mistrzostw Polski OPEN jest taki jak w 1 wyścigu.

Na zawodach Super Enduro obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy podczas pobierania transpondera wpłacają kaucję zwrotną. Zawodnik jest jedyną osobą

odpowiedzialną za prawidłowe zamocowanie jak i ewentualną utratę transpondera. Za zagubienie urządzenia zawodnik wpłaci kwotę 1200 zł. Pomoc z zewnątrz jest zabroniona chyba, że jest świadczona przez osobę funkcyjną w interesie 9

 

bezpieczeństwa. Osoby funkcyjne mogą wspierać zawodników przez podnoszenie, przenoszenie motocykli w bezpieczne miejsce.

Jeśli zawodnik przypadkowo opuści trasę może kontynuować jazdę bez uzyskania korzyści, skracanie trasy jest zabronione. Za próbę zdobycia przewagi poprzez umyślne skrócenie trasy zawodnik będzie ukarany 1 minutą karną do wykluczenia włącznie [według oceny sędziego głównego zawodów). Zawodnik mający problem w strefie startu nie może otrzymać pomocy z zewnątrz. Przekraczając linię mety zawodnik musi być zawsze w kontakcie z motocyklem.

Sędzia główny zawodów oraz asystent sędziego [lub inna osoba wyznaczona przez sędziego głównego zawodów) musi mieć widok na całą trasę, lokalizacja ich stanowisk musi być tak dobrana żeby sygnały przez nich dawane były widoczne przez zawodników.

Po skokach i miejscach nie widocznych dla zawodników musi znajdować się osoba funkcyjna i w razie potrzeby chronić zawodnika dając sygnały poprzez machanie flagą.

10. PROCEDURA STARTU

 

Start do wyścigu jest zbiorowy. 10 min. przed wyznaczona godz. startu zostaje otwarty wjazd do strefy oczekiwania. W tym czasie wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do wyścigu muszą zająć miejsce w strefie oczekiwania. Po upływie 5 min. strefa oczekiwania zostaje zamknięta, a zawodnicy, którzy do niej nie wjechali nie mogą wystartować w wyścigu. Zawodnik nie może zmieniać raz zajętego miejsca.

Następnie starter pokazuje tablice „1 min”. Po skontrolowaniu, że zawodnicy zajęli miejsca na linii startu, sędzia pokazuje tablicę 15 sekund, po upływie tego czasu zmienia ją na 5 sekund i po 5 do 7 sekundach maszyna startowa zostaje otwarta. Teren przed maszyną startową musi być tak przygotowany, aby zapewnić równe szanse dla zawodników. W strefie startu mogą przebywać tylko osoby funkcyjne i przedstawiciele mediów po uprzednim przeszkoleniu i udzieleniu akredytacji. Osoby nieposiadające pozwolenia muszą być usunięte z tej strefy.

W czasie zawodów obowiązuje sygnalizacja flagami wg. Zasad Rozgrywek Motocross. Linia mety musi być doskonale widoczna, oznaczona przez baner, linię na ziemi lub słupie. Za linią mety musi znajdować się zegar. Wymachanie końca wyścigu musi być wykonane ręcznie za pomocą flagi w szachownicę. 10

 

Zawodnik musi zgłosić dyrektorowi zawodów decyzję o przerwaniu uczestnictwa w zawodach.

11. PRZERWANIE WYŚCIGU

 

Sędzia Główny lub Dyrektor zawodów upoważniony jest do przerwania wyścigu z przyczyn bezpieczeństwa. W takiej sytuacji zawodnikom pokazana jest czerwona flaga. Jeżeli wyścig zostanie przerwany przed upływem połowy czasu przewidzianego regulaminem będzie uznany jako nierozegrany.

Jeżeli zatrzymanie wyścigu nastąpi po upływie połowy wyznaczonego czasu kolejność na mecie będzie ustalona wg kolejności na linii mety z okrążenia poprzedzającego okrążenie, na którym przerwano wyścig.

Po przerwaniu wyścigu zawodnicy wracają wyznaczoną trasą do parku maszyn. W przypadku przerwania wyścigu przed upływem połowy czasu zostanie on powtórzony po upływie 10 minut od przerwania.

12. PROTESTY
 

Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:

 15 min. po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania sie

 

zawodników na trasie itp.

 30 min. po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.

 

Protest należy złożyć Dyrektorowi Zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.

Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona składającemu protest, w przypadku nie uznania protestu kaucja pozostaje na rzecz organizatora.

Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 500 zł. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Głównego Zawodów lub Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku uznania protestu powodującego demontaż silnika kaucja 11

 

zostaje zwrócona składającemu protest, natomiast w przypadku odrzucenia protestu kaucję otrzymuje zawodnik, przeciwko któremu złożony był protest.

13. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW

 

Organizator ma obowiązek opracowania Regulaminu Uzupełniającego zawodów i przesłania go w terminie 6 tygodni przed zawodami do GKSM celem zatwierdzenia, a następnie rozesłania zatwierdzonego regulaminu do zainteresowanych klubów w terminie 30 dni przed zawodami.

Regulamin Uzupełniający Zawodów musi być zgodny z RSM i niniejsze Zasady Rozgrywek SuperEnduro. W sprawach nie objętych zasadami w tym regulaminie obowiązują przepisy RSM.

Każdy zawodnik uczestniczy w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie będzie ponosił żadnej konsekwencji za zdarzenia zawodnika oraz uszkodzenia motocykla, ich części i elementów powstałe w wyniku wypadku, ognia, osób trzecich i innych przyczyn.

14. WYKLUCZENIA ZAWODNIKA:

 

Zawodnik zostanie wykluczony z rundy za:

 wymianę motocykla na inny,

 zamianę motocyklami z innym zawodnikiem bez zgłoszenia sędziemu zawodów,

 tankowanie paliwa poza strefą napraw,

 tankowanie motocykla z włączonym silnikiem,

 palenie tytoniu w strefie napraw przez zawodnika lub jego mechanika,

 użycie paliwa innego niż bezołowiowe,

 obcą pomoc za wyjątkiem udzielonej przez osoby funkcyjne,

 jazdę poza wyznaczoną trasą,

 jazdę w kierunku przeciwnym niż wyznaczony,

nie opłacenie kary za brak maty ekologicznej.

 

15. OBOWIĄZKI DYREKTORA ZAWODÓW:

 podejmuje wszystkie decyzje dotyczące przeprowadzenia zawodów zgodnie z RSM, niniejszymi Zasadami Rozgrywek i regulaminem uzupełniającym zawodów,

 wykonuje zalecenia sędziego głównego zawodów, mające na celu usuniecie nieprawidłowości w stosunku do obowiązujących regulaminów,

 ma obowiązek zapoznać kierownictwo zawodów, a w dalszej kolejności wszystkie osoby urzędowe z obowiązującymi regulaminami i instrukcjami,

 sprawuje nadzór nad prawidłowa pracą wyznaczonych komisji i osób urzędowych,

 dba o zapewnienie porządku oraz sprawnego przebiegu zawodów,

 ma obowiązek przyjęcia protestów, reklamacji i przekazanie ich sędziemu głównemu zawodów,

 przestrzega realizacji Kodeksu Ochrony Środowiska.

 
16. OBOWIĄZUJĄCE WZORY DRUKÓW:

Załącznik nr 1: Druk zgłoszenia do zawodów

 
Przeczytaj również:

Red Bull Erzbergrodeo wróciło, wraca też Emil Juszczak #321

Po dwóch latach przerwy odbyła się kolejna edycja Red Bull Erzbergrodeo, która jest świętym Graalem dla motocyklistów hard enduro i odbywa się wokół góry Erzberg, działającej kopalni, która produkuje ...
28-06-2022

Zakończyła się IV edycja "100 miles of Beskid Wyspowy"

Przedstawiamy krótką foto-relację z imprezy....
09-05-2022

100 miles of Beskid Wyspowy

W dniach 30.04. - 01.05. b.r. zapraszamy biegaczy na zawody po ciekawych trasach Beskidu Wyspowego....
03-01-2022