IV Bieg Górski o Złotą Paproć Prezesa Firmy JONIEC®

2023-07-23


Po dwuletniej przerwie związanej z pandemią, powracamy z organizacją Biegu o Złotą Paproć Prezesa Firmy JONIEC®. Bieg odbędzie się dnia 23.07.2023.

Gościem specjalnym będzie Rafał Bielawa – ultramaratończyk, rekordzista GSB.

Zapisy odbywają się na stronie: https://pifsport.com.pl/iv-bie...


Regulamin IV Biegu Górskiego o Złotą Paproć Prezesa Firmy JONIEC®

1. Organizator: F.P.U.H JONIEC Mieczysław Joniec, Powiatowy SZS Limanowa, PIF SPORT.

2. Patronat Honorowy: Wójt Gminy Tymbark - Paweł Ptaszek.

3. Cel organizowanej imprezy: Popularyzacja regionu, propagowanie sportu i zdrowego trybu życia.

4. Termin zawodów: 23.07.2023, niedziela około godz. 15.00 start pierwszej grupy.

5. Limit zawodników : 300 osób.

6.Trasa zawodów: Start przy bramie towarowej Maspex w Tymbarku - szczyt Paproci – meta przy bramie towarowej Maspex w Tymbarku. 

Trasa przebiega po szlakach turystycznych, drogach polnych, kamienistych i asfaltowych.

7. Długość trasy: około 7 km dla 1 okrążenia

8. Baza i biuro zawodów: Hala sportowa w Tymbarku.

9. Klasyfikacja:

   a) Kategoria: kobiety i mężczyźni - 1 okrążenie ( ok. 7 km)

       M1, K1 16-29 lat (ur. 2007-1994)
       M2, K2 30-39 lat (ur. 1993-1984)
       M3, K3 40-49 lat (ur. 1983-1974)
       M4, K4 50-59 lat (ur. 1973-1964)
       M5, K5 60 lat i więcej (ur. 1963 i starsi/sze)

   b) Kategoria: Bieg z pieskiem - 1 okrążenie (ok. 7km)

       kobiety i mężczyźni: OPEN (od 16 lat, ur. 2007 i starsi)

   c) Kategoria: Extreme BIEG GŁÓWNY - 3 okrążenia (ok. 21 km półmaraton)

       Extreme – Open kobiet powyżej 18 lat (2005 i starsi)
       Extreme – Open mężczyzn powyżej 18 lat (2005 i starsi)

10. Harmonogram:

Hala sportowa w Tymbarku:

      godz. 12.30 - 14.30 - weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i chipów;
      godz. 14.30 - 15.00 - przygotowania do startu;
      godz. 15.00 - 15.15 – starty (brama towarowa Maspex w Tymbarku);
      godz. 18.00 - zamknięcie biegów;
      godz. 18:00 – spotkanie z Gościem Specjalnym;
      godz. 19.00 - 19.30 - podsumowanie i dekoracja;
      godz. 19.30 - zamknięcie depozytów;

11. Nagrody: Organizator przewiduje dla wszystkich zawodników pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe
lub finansowe za:

      a. 1,2 i 3 miejsce;

      b. najstarszy zawodnik/zawodniczka;

      c. nagroda Fair Play;

12. Organizator zapewnia:

      a. oznaczenie i zabezpieczenie trasy;

      b. punkt wodny i regeneracyjny na szczycie Paproci;

      c. posiłek regeneracyjny i napoje w Biurze Zawodów w hali sportowej;

      d. profesjonalny pomiar czasowy i opiekę ratowników medycznych;

      e. umywalnie i toalety w Biurze Zawodów w hali sportowej;

13. Termin i miejsce zgłoszeń: Obowiązuje zgłoszenie elektroniczne przez stronę: www.pifsport.com.pl

Termin zgłoszeń upływa 20.07.2023r.

Ilość zawodników ograniczona, organizator zastrzega otworzenie drugiej dodatkowej rejestracji w niedzielę
23.07.2023 w biurze zawodów w godz. od 12.30 do 14.30. do wyczerpania limitu 300 uczestników we
wszystkich biegach łącznie.

14. Opłaty:

Pakiet startowy wynosi:

      a. 50 zł przy rejestracji elektronicznej / e-card na stronie biegu lub wpłata na konto podane przez organizatora (z dopiskiem imię i nazwisko oraz miejscowość/Klub); 

         do dnia 30.06.2023r.

      b. 70 zł przy rejestracji do 20.07.2023r.

      c. 100 zł w dniu zawodów;

      d. koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące;


15. Postanowienia do kategorii „Bieg z psem”:

      a. odpowiedzialność za zachowanie psa ponosi uczestnik zawodów;

      b. jeden zawodnik może biec z maksymalnie z jednym psem;

      c. zwierzęta biorące udział w zawodach biegowych podczas całego biegu muszą być prowadzone przez zawodnika na smyczy; smycz nie powinna przekraczać długości 2 metrów; zawodnicy, których zwierzęta nie będą posiadały smyczy nie będą dopuszczeni do udziału w zawodach, a opłata startowa nie będzie zwracana;

      d. każde zwierzę biorące udział w zawodach musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami;

      e. za stan zdrowia oraz aktualność szczepień zwierzęcia odpowiada uczestnik zgłoszony jako zawodnik podczas elektronicznej rejestracji;

      f. nie jest dopuszczalne uczestnictwo zawodnika w zawodach z psem rasy zaliczanej do ras agresywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.; w przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, a opłata startowa nie będzie zwracana;

16. Postanowienia końcowe:

      a. pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu;

      b. organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy w przypadku nieprzewidzianych okoliczności wpływających na bezpieczne przeprowadzenie zawodów;

      c. trasa będzie w kilku miejscach prowadziła drogą asfaltową. Każdy uczestnik biorący udział w tej imprezie na odcinku trasy przebiegającym po drodze publicznej jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego dotyczących osób pieszych;

      d. organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki oraz nie ubezpiecza zawodników;

      e. do weryfikacji zawodnika w biurze zawodów wymagany jest dowód osobisty;

      f. zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą zostać dopuszczeni do startu po uprzednim kontakcie z organizatorem i przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (lub prawnego opiekuna);

      g. podczas biegu numer startowy musi być przypięty do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej; osoby biegnące bez numerów startowych będą usuwane z trasy przez służby porządkowe organizatora;

      h. zawodnik, który rezygnuje z biegu przed jego rozpoczęciem lub w trakcie, jest zobowiązany do kontaktu z organizatorem;

      i. impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

      j. w dniu biegu w godzinach 12.30 do 18.30 będzie czynny depozyt, organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie,  wydawanie depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego; zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę;

      k. zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani;

      l. wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator, jego decyzje są ostateczne;

      m. uczestnik po zakończeniu biegu lub jego nieukończeniu zobowiązany jest do zwrotu chipa do obsługi zawodów;

      n. zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy;

      o. zawodnicy są zobowiązani do poszanowania przyrody, śmieci należy zostawiać w Punktach Kontrolnych;

      p. zawodnicy mają obowiązek podporządkować się wszelkim poleceniom od służb porządkowych oraz organizatora;

      q. organizator zaleca posiadanie telefonu komórkowego przez zawodnika w trakcie biegu;

17. Kontakty:

Nadzór nad zawodami – Anna Blaczkowska-Joniec ; tel. 734-123-307 lub e-mail: 
Główny Sędzia – Feliks Piwowar; tel. 608 206 220 lub e-mail: pifsport@interia.pl